Sme jednotka v kvalite

Certifikáty

Spoločnosť Berto je plno certifikovaná pre spoločný trh EU. Súčasný stav technologického vybavenia je na vysokej úrovni.

V spoločnosti je zavedený systém HACCP, ktorého úlohou je vylúčiť všetky negatívne vplyvy na zdravotnú nezávadnosť surovín a výrobkov. Celý proces výroby je pod stálym veterinárnym dohľadom. Systém riadenia kvality je v spoločnosti založený na systéme vstupných, medzioperačných a výstupných kontrol.

Všetky suroviny a zložky výrobkov musia mať potvrdenie o zdravotnej nezávadnosti. Naše výrobky sú bezlepkové, neobsahujú laktózu ani žiadne iné alergény.

Spoločnosť prešla auditom podľa štandardu IFS (International Food Standard), ktorý je používaný k hodnoteniu dodávateľov nadnárodných obchodných reťazcov a združuje požiadavky na systém riadenia kvality a na zdravotnú nezávadnosť potravín.