Sme jednotka v kvalite

Spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť Berto si s úctou a rešpektom uvedomuje význam svojho postavenia v spoločnosti a preto už niekoľko rokov pravidelne prispieva na konkrétne filantropické projekty orientované na pomoc sociálne a zdravotne znevýhodnením deťom a ich rodinám, ktoré to najviac potrebujú.

Tešíme sa, že môžeme pravidelne pomáhať Andrejkovi Labancovi a jeho rodine v ich neľahkej životnej situácii.

Ďalej sme podporili

SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
MI basketbalová akadémia
CHLEBODARCA projekt o.z. BILLA
Centrum pre rodinu Pezinok
Česko-Slovenská futbalová akadémia
Detské mestečko Zlatovce
Detský folklórny súbor Leváranek
Dobermann klub SR
Hotelová akadémia Mikovíniho Bratislava
Natália Revajová Lenartová
Obecný úrad Suchohrad
Parkur Club Vysoká pri Morave
Športový klub Rosa Patrónka
Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
Občianske združenie UV
Nezisková organizácia Vstúpte
a iné