Sme jednotka v kvalite

Spoločnosť Berto sa zapája do úspešného projektu CHLEBODARCA, ktorý pomáha rodinám v núdzi

Jeden cent z každého predaného chleba v predajniach BILLA ide na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Taký je mechanizmus charitatívneho projektu CHLEBODARCA, za ktorým stojí o. z. BILLA ľuďom. Len v aktuálnom ročníku projekt podporil 149 rodín v núdzi, pričom za tri roky svojej existencie pomohol v ťažkom období 263 domácnostiam.

Zhoršenie zdravotného stavu, vážny úraz, znížený finančný príjem či rozpad partnerstva. Príčin, prečo sa Slováci ocitajú na hranici chudoby či v inej zložitej životnej situácii, je množstvo. Dostať sa z najhoršieho pomáha rodinám v núdzi charitatívny projekt CHLEBODARCA. Vo svojom aktuálnom, treťom ročníku projekt podporil 149 rodín z celého Slovenska. Išlo o rodiny starajúce sa o zdravotne znevýhodnené deti, o osamelých rodičov, ktorí sa v živote musia spoliehať len sami na seba, ale aj o domácnosti, ktoré dlhotrvajúca pandémia pripravila takmer o všetko. „V tomto roku naša pomoc putovala do Michaloviec, Sniny, Vrábeľ, Rožňavy, Martina, Zvolena, Topoľčianok a ďalších desiatok miest. Všetky podporené rodiny od nás dostali potravinovú BILLA kartu v celkovej hodnote 1800 eur, ktorá im počas 12 mesiacov výrazne pomáha odľahčiť rodinný rozpočet. Rodinám v núdzi sme tiež venovali finančný príspevok vo výške 2000 eur, prostredníctvom ktorého sme im uhradili nevyhnutné veci a potreby – napríklad zdravotné rehabilitácie, renovácie bytov a domov, nájomné na bývanie či študijné náklady,“ vysvetlila Jana Gregorovičová, podpredseda predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Za tri roky svojej existencie podporil CHLEBODARCA dovedna 263 rodín v núdzi. Pomoc putovala deťom s autizmom, nevidiacej študentke operného spevu, zdravotne znevýhodnej tanečníčke, rodinám, ktoré prišli o príjem a mnohým ďalším.

Najohrozenejšou skupinou sú jednorodičia

Projekt CHLEBODARCA pozorne sleduje spoločenské dianie a prispôsobuje mu svoje pôsobenie. Od začiatku tohto roka preto ako prvý charitatívny projekt na Slovensku rozšíril svoju pomoc aj na jednorodičovské domácnosti. Práve osamelí rodičia, ktorí sa o svoje deti, chod domácnosti a rodinný príjem musia postarať bez partnera, sú kvôli nedostatočnej podpore od štátu najviac ohrození negatívnymi dôsledkami koronavírusu a následnou chudobou. 

Okrem potravinovej BILLA karty projekt v spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ poskytuje jednorodičom aj rôzne druhy poradenstva, ktoré im pomáhajú zorientovať sa na trhu práce či v sociálnej, finančnej a právnej oblasti. Rovnako dôležitá je aj promptná humanitárna pomoc. „V priebehu tohto roka sme zamerali aj na domácnosti, kde je všetko iba na pleciach jedného rodiča. Príbehy sú rôzne – niektoré osamelé mamy sa vymanili z mimoriadne zložitých vzťahov s bývalými partnermi, v iných neúplných rodinách situáciu skomplikoval nedostatok financií či vážny zdravotný stav. Ojedinelé nie sú ani prípady otcov-jednorodičov, ktorých bývalé partnerky stratili akýkoľvek záujem o spoločné deti,“ povedala Jana Gregorovičová.

Na Slovensku je asi 150 000 jednorodičovských domácností, v ktorých vyrastá 200 000 detí. Keďže mnohí jednorodičia prichádzajú vplyvom pandémie o pravidelný príjem a zároveň prepadajú sitom štátnej pomoci, nie sú schopní pokrývať ani bežné výdavky. Preto sa o. z. BILLA ľuďom rozhodlo od roku 2022 sústrediť svoju pomoc výhradne už len na jednorodičov v núdzi. Výber neúplných rodín bude na strane odborníkov z n. o. JEDEN RODIČ, ktorí budú s rodinami systematicky pracovať počas 12 mesiacov. „V porovnaní s úplnými rodinami majú tie neúplné vo všetkom nevýhodu, životom sa pretĺkajú oveľa ťažšie. V zložitých časoch pandémie potrebujú ešte razantnejšiu pomoc ako doteraz. Vďaka rozšíreniu pomoci výlučne na jednorodičov sa podpora CHLEBODARCU dostane k ešte väčšiemu počtu osamelých mám a otcov v núdzi,“ uviedol T. Staňo. BILLA tiež myslí na svojich
zamestnancov-jednorodičov a plánuje pre nich zintenzívniť  podporu v internom programe BILLA Anjel.

Tri roky nezištnej pomoci

Charitatívny projekt CHLEBODARCA, ktorý zastrešuje o. z. BILLA ľuďom, vznikol v decembri 2018. Jeden cent zo sumy každého predaného chleba v predajniach BILLA putuje v rámci neho na pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Ide predovšetkým o rodiny zo sociálne slabšieho prostredia, tiež jednorodičovské domácnosti v núdzi, a aj rodiny starajúce sa o zdravotne znevýhodneného člena. BILLA v tomto projekte prepája svoj kľúčový biznis, ktorým je predaj potravín, s dobročinnosťou a altruizmom. „Prostredníctvom CHLEBODARCU dokazujeme, že aj základná a každodenná potravina, akou je chlieb, môže slúžiť šľachetným účelom,“ povedal T. Staňo. Do projektu sa rodiny môžu prihlasovať na www.chlebodarca.sk. Na výbere jednorodičovských domácností projekt spolupracuje s n. o. JEDEN RODIČ. Všetky podporené rodiny získavajú BILLA potravinovú kartu na jeden rok a zároveň finančný príspevok, ktorý im pomáha uhradiť nevyhnutné veci alebo služby. Dlhodobý partner projektu, spoločnosť Penam, zas podporeným rodinám zabezpečuje prísun pekárenských výrobkov. Od nového ročníka sa partnerom CHLEBODARCU stáva aj spoločnosť Berto, ktorá rodinám poskytne mäsové výrobky.